Meela Raamatupidamisbüroo

Soodne professionaalne raamatupidamisteenus!


Ettevõttest
  • Ettevõtte Meela OÜ põhitegevusala majandustegevusena on raamatupidamisteenused ja maksualane nõustamine – EMTAK 69202.
 
  • Missioon – pakkuda partnerettevõtetele usaldusväärset, korrektset majandusarvestust läbi asjatundliku personaalse teenindamise.
 
  • Sihtgrupp – Eesti Äriregistris registreeritud juriidilisted isikud – osaühingud (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), mittetulundusühingud (MTÜ) ja füüsilised isikud.
 
  • Teenuseid osutatakse üle Eesti.
 

KAUGTÖÖ VORM

Teenuse paindlikkus

Loe lisaks...

HINNAKALKULAATOR

Lihtsus ja selgus

Loe lisaks...

PERSONAL

Teenuse osutamine büroos

Loe lisaks...

KONTAKT

Võta ühendust

Loe lisaks...
Hinnakujundus

Meela Raamatupidamisbüroo on oma hindade kujundamisel konkreetsem ja läbipaistvam, kui seda on keskmine turul tegutsev ettevõte Eestis.

Teenuse hinna madalaks hoidmiseks tuleb:
 •  Teenust osutavale ettevõttega läbi mõelda koostöökorraldus, mis väldiks mõlemapoolset ajakulu (Läbimõtlemata koostöö kasvatab ajakulu, mis omakorda survestab teenuse hinda);
 •  Suurte müügiarvete mahtude korral või klendi soovil- pakume kaugtöö võimalust, kus kasutatakse Envoice.eu teenust, rakendades seal oma töötajaid. See ei dubleeri infot.
Huvitatud ollakse pikaajalisest ja vastastikku kasumlikust koostööst ja sellest tulenevalt tehakse parim, et kehtestada õiglane teenuse hind.

 • Hinnakalkulaator on ühine äriühingutele ja MTÜ-dele ja on kuupõhine.
 
Saldode ülevõtmine, liitumine TASUTA
Raamatupidamise ülevõtmine eelmiste perioodide korrastamise teel 0,5…1x kuutasu korrastuskuu eest või kokkuleppel
Laoarvestus ja bilansiväline väikevahendite arvestus Kokkuleppel
Kaugtöökasutaja teenus Kokkuleppel
Majandusaasta aruande koostamine ja RIK-i sisestamine 1x aastas Teenuse hinna sees (vt HINNAKALKULAATOR)
FIE-de aasta ettevõtluse tulu vorm E täitmine 1x aastas Aruandeaasta kuu keskmine teenuse maksumus (Min.hind – 40€ aruanne)
Auditeeritava majandusaasta aruande koostamine ja RIK-i sisestamine 1x aastas Kokkuleppel
Ettevõtte esindamine Maksu- ja Tolliametis(suhtlemine maksuametnikuga tellija majandustegevuse kontrollimisel) Statistiliste aruannete koostamine 20€/h
Dokumentide hilisem esitamine kliendi poolt (Hilisemad dokumendid on need, mis oleks tulnud esitada raamatupidajale enne nende kajastamist nõudvate aruannete valmimise tähtaega) 1/3 ühe kuu lepingutasust
Äriregistriga seotud teenused kokkuleppel
Hinnad käibemaksuta
Teenused
Sky Tabs
 • Regulaarne raamatupidamine partnerettevõtetele

  Raamatupidamisteenust peetakse kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Teenus sisaldab raamatupidamissüsteemi loomist ja toimimist. Kasutatakse raamatupidamistarkvara PMen.

  Pakume ka paberivaba raamatupidamist. Majandustarkvara PMen on liidestatud arvete ja dokumentide digiteerimise ja haldamise tarkvaraga Envoice.

  Tegevused kliendi ja raamatupidaja vahel täpsustatakse sõlmitavas lepingus.

  Üldjuhul jaotuvad tegevused järgmiselt:

  Klient:

  1. Edastab elektrooniliselt ja /või /paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale – saadab postiga, e-postga, paneb ise büroo postkasti (asub Ärimaja I korrusel), toob ise büroosse või kasutab pilvepõhist koostööd läbi Envoice.eu keskkonna.

  2. Teeb või kinnitab maksmisele kuuluvad ülekanded internetipangas;

  3. Tasub eelneva kuu büroo osutatud teenuse eest esitatud arve alusel järgmise kuu 7-ks kuupäevaks

  Raamatupidaja:

  1. Teeb kliendi esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded

  2. Sisestab ostu- ja müügidokumendid arvutisse: a. ostu-, müügireskontra arvestus (arvete sidumine laekumiste ja tasumistega); b. kuluarvestus (aruandvate isikute-, kaardimaksetšekid, kuluarved jne); c. tuluarvestus (müügiarvete koostamine, kaardimaksete aruanded) d. kassaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamatu vormistamine); e. lähetusaruannete vormistamine ja arvestus f. laenulepingute arvestus g. liisinglepingute arvestus;

  3. Teeb palga- ja maksuarvestuse: a. töötasu arvestus, palgaleht; b. töötamise registrisse arvele ja arvelt mahavõtmine; c. puhkuse-, haiguspäevade ja muude tasude arvestus;

  4. Pangakonto- ja maksekaartide (vajadusel) väljavõtte trükkimine kliendi e-pangast ja sidumine arvetega

  5. Kliendi e-panka tasumisele kuuluvate arvete maksekorralduste üleslaadimine (valikuline) ja ülekannete tegemine internetipangas (kokkuleppel kliendiga)

  6. Kulude-tulude osakondade ja/või projektipõhine arvestus, lähtudes kliendi poolt dokumendile märgitud infost (valikuline)

  7. Põhivara- ja amortisatsiooniarvestus

  8. Maksuametile aruannete koostamine ja esitamine: a käibemaksuarvestus, KMD esitamine+ INF A ja B osa; b. maksudeklaratsioonide koostamine, TSD esitamine +TSD-de lisad; c. maksusaldode kontrollimine

  9. Statistikaametile aruannete koostamine ja esitamine (statistikaaruannete raamatupidamislik osa)

  10. Raamatupidamiskannete koostamine, mis tagavad raamatupidamise terviklikkuse

  11. Kaugtöö kliendi poolt sisestatud müügidokumentide alusel raamatupidamise kannete õigsuse kontroll

  12. Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine

  13. Aastaaruande koostamine e-äriregistris ja ettevalmistus esitamiseks Äriregistrile või FIE aasta ettevõtlusest saadud tulu vorm E koostamine- vajalik kassapõhise-, kui tekkepõhise raamatupidamise korral

  14. Kliendile nõu andmine ja aruannete esitamine raamatupidamise kohta ( igakuine bilanss ja kasumiaruanne)

  15. Kliendi esindamine suhtlemisel maksuameti, audiitori jm. kolmanda osapoole ees (1tund jooksvas kuus)

 • Regulaarne raamatupidamine kaugtöö vormiga

  Teenus sisaldab kõike, mida tavaline raamatupidamise teenus, kuid kliendil on võimalus sisestada ise oma müügiarved enda töökohal:

  • Kasutatakse Envoice halduslahenduste teenust, mis võimaldab müügiarvete moodulis koostada arveid ja saata sealt otse arve saajale e-arvena või PDF arvena.

  • Kliendile avatakse kasutajakonto envoice.eu keskonnas.

  Millal ja miks on mõistlik kasutada kaugtöö lahendust?

  • Suurte müügiarvete mahtudega ja korral, kus arve väljaandja asub enda töökohal. • Välditakse dubleerivate dokumentide sisestamised • Arveid on võimalik sisestada 24/7

 • Raamatupidamise eelnevate perioodide korrastamine

  Äri alustades tundub raamatupidamine ettevõtte juhile pealesunnitud kirjatööna, millest äritegemisele endale tulu ei tõuse. Mida kaugemale seda tüütut tööd edasi lükata, seda tõsisemate tagajärgedega selgub, et iga äritegevuse lahutamatuks osaks on korrektne raamatupidamine.

  * Äri alustades võib tunduda raamatupidamine ettevõtte juhile tüütu ja pealesunnitud kirjatööna, millest äritegemisele endale tulu ei tõuse. Mida kaugemale seda tüütut tööd edasi lükata, seda tõsisemate tagajärgedega selgub tõsiasi, et iga korrektse äritegevuse lahutamatuks osaks, on ka korrektne raamatupidamine.

  Millal tuleb kasutada raamatupidamise korrastamise teenust?

  * Äri kasvades ei ole ettevõtte juhil aega jäänud üle viimaste perioodide raamatupidamisele, kuna need vajavad korrastamist. * Raamatupidajaks sai palgatud inimene, kes ei ole saanud hakkama korrektse raamatupidamisega ja nüüd on vaja kogu tema töö uuesti teha. * Kogu raamatupidamise töö ja vaev, mis paberile või infobittideks aastatega korjatud, saab üleöö "viirusest" hävitatud ja see vajab suures ulatuses taastamist. * Eelnev raamatupidaja on töölt lahkunud, palgapäev ja tähtajad erinevate aruannete esitamiseks riigile juba saabuvad.

  Sel juhul: • Korrastatakse algdokumentide alusel raamatupidamine täies ulatuses (enamikul juhtumitel osutub vajalikuks kogu korrastatava perioodi algdokumentide uuesti läbitöötlemine); • Valmistatakse kinnitamiseks ette majandusaasta aruanne.

 • Majandusaasta aruannete koostamine

  Aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aastaaruande koostamine e-äriregistris ja ettevalmistus esitamiseks e-Äriregistrile.

 • Maksualane nõustamine ja klientide esindamine maksuorganis

  Teenust osutatakse lepingulistele klientidele

 • Äriühingute, MTÜ asutamisteenus ja muudatuste tegemine äriregistris

  Äriühingute, MTÜ asutamisteenus ja muudatuste tegemine äriregistris

  Aitame asutada uusi majandusühinguid

  Füüsilistele isikutele –

  • aitame vormistada ettevõtete eri vormide asutamisel põhikirja ja muud vajalikud dokumendid • ärinime kontroll

  1.Kiirmenetlussesaab e-äriregistrisse kandeavalduse esitada uue OÜ ja FIE asutamiseks, kui:

  • kõik kandega seotud isikute andmeid on registripidajal võimalik automatiseeritult kontrollida • kõik kanntega seotud isikud kirjutavad kandedokumentidele alla isiklikult • osaühing kasutab tüüppõhikirja ning näitab tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 4. või 5. taseme järgi • osaühing asutatakse kohese osakapitali sissemakseta või rahalise sissemaksega

  2. Tavamenetlusse saab e-äriregistrisse esitada avalduse uue FIE, MTÜ registrisse kandmiseks

  3. Teiste kandeavalduste esitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Organiseerime tehingu toimumise notaris. Kui mitterahaline sissemakse on üle poole osakapitalist, siis peab mitterahalise sissemakse hindamist kontrollima audiitor- organiseerime suhtlemise audiitoriga.

  3. Teiste kandeavalduste esitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Organiseerime tehingu toimumise notaris. Kui mitterahaline sissemakse on üle poole osakapitalist, siis peab mitterahalise sissemakse hindamist kontrollima audiitor- organiseerime suhtlemise audiitoriga.

  Juriidilistele isikutele - muudatuste tegemine e-äriregistris või notari kaudu.

  Äriregistris on vaja teha muudatused, kui äriühing soovib muuta oma aadressi, ärinime, kapitali suurust, juhatuse koosseisu, tegevusalasid, määrab likvideerijaid jne. Enamus selliseid muudatusi tuleb otsustada kas osanike üldkoosoleku või nõukogu poolt. Aitame vormistada avalduse, koosoleku protokollid ning muud vajalikud dokumendid. Organiseerime tehingu toimumise notaris ja esitame vajalikud dokumendid Äriregistrisse.

Personal

Ruuta Turja


Hariduskäik

Tallinna Tehnikaülikool (1988) – kõrgem haridus
Kuressaare Gümnaasiumi IV lend (1982) – keskharidus
Raamatupidamistöökogemus 22 aastat eri valdkonna ja erineva suurusega ettevõtete raamatupidamise alal, sellest 7 aastat kogemust eelarvelise asutuse raamatupidamisega.

PwC koolitus- Aastaaruanne 2015
Sander Karu- Finantskoolitus- juhtimisarvestus, controlling
Version koolitus- MTÜ, SA, KÜ
Kasulik Koolitus- Exceli täiendkoolitus edasijõudnutele
RMP Eesti OÜ – Eesti Raamatupidajate Konverents- Teejuht 2016 aastaks, Kevadmissioon 2016, Teejuht 2017 aastaks
Thea Rohtla koolitus- Tööõigus 2016
Aule Kindsigo koolitused- Maksumuudatused 2016, Isiklik auto versus tööandja auto, Töösuhte maksustamine, deklareerimine ja muudatused 2016
Anne Nuut koolitus- Muudatused raamatupidamises 2016 ja 2017
Attela Advokaadibüroo OÜ, Marko Saag koolitus - Negatiivne omakapital, dividendid ja laenud
Addenda OÜ veebiseminarid

Kontakt